درباره ما

فروشگاه فرالود با هدف انتشار پرسشنامه های پژوهشی استاندارد و قابل استناد طراحی گردیده و امید است بتوانیم کمک حال شما پژوهشگران گرامی در این زمینه باشیم.